TÁRSASÁGI JOG ÉS CÉGJOG

A társasági jog és cégjog témaköre alatt foglalkozunk mindazon szervezetek ügyeivel, amelyeket az új Ptk. jogi személyként definiál, így gazdasági társaságokkal (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság), egyesülettel, szövetkezettel, egyesüléssel és alapítvánnyal.
Ügyfeleink megbízása alapján eljárunk a bírósági/cégbírósági eljárásokban, a konkrét ügyben elektronikus kapcsolatot tartunk fenn ezekkel a hatóságokkal.

Vállajuk e körben:

  • társasági okiratok (pl. társasági szerződés vagy alapító okirat) készítését,
  • a döntéshozó szerv ülésén való részvételt és az ülésről jegyzőkönyv készítését
  • kérelem benyújtását az illetékes bíróság részére
  • jogi képviseletet bíróság vagy hatóság előtti eljárásban.
  • belső szabályzatok készítését
  • tartós céges képviseletet és/vagy tanácsadást
     

Társasági jog