POLGÁRI JOG

Polgári jogA polgári jog évezredekre visszanyúló szabályai észrevétlenül átszövik egész életünket, vegyünk bár egy kiflit vagy utazzunk a buszon, vásároljunk egy ingatlant vagy javíttassuk meg az autónkat, nyissunk egy bankszámlát vagy éppen bízzunk meg egy ügyvédet. A jogászok nagy sajnálatára azonban a történések nem igazán követik szöveghűen a Ptk. (és más jogszabályok) betűit: valami mindig egy kicsit másként történik, nem egyértelmű a megítélés, bizonytalanok az események, nincsenek kézenfekvő bizonyítékok stb. Szükség lehet tehát arra, hogy egy ügyvéd jogi szaktudása révén segítséget nyújtson a buktatók kikerüléséhez, a jogok érvényesítéséhez.

A polgári jog témakörében vállaljuk:

  • szerződések (pl. adásvételi, ajándékozási, vállalkozási, megbízási, bérleti, öröklési, tartási, életjáradéki szerződés), végrendeletek, egyéb okiratok készítését
  • peren kívüli és peres bírósági képviselet ellátását
  • tartós együttműködést cégekkel, társasházakkal