CSALÁDJOG

Családjog

A családjog névvel illetett jogág az élet igen kényes területével foglalkozik, ami kivétel nélkül mindenkit érint (de legalábbis élete egy szakaszában érintett): a család, házasságkötés vagy élettársi kapcsolat, gyermekkor és gyermekek jogai, szülők kötelezettségei és jogai és még sok egyéb. Mindez az óriási halmaz a napi életben tele van érzelemmel és tele van konfliktus lehetőséggel. A feladatunknak tekintjük, hogy segítsük ügyfeleinket abban, hogy a jogaik érvényesítése mellett a viták mielőbb – pereskedés helyett békésen, vállalható konszenzus létrehozásával - lezárhatók legyenek.

A megállapodáshoz persze az egyik fél kevés és vannak olyan helyzetek is, amikor a megállapodás lehetősége eleve nem jöhet szóba. Ilyen esetben szakmailag és jogi képviselői pozíciónk által lehetővé tett mértékben emberileg is ügyfeleink mellett állunk, támogatjuk őket abban, hogy a tényállás és a jogszabályok adta körben jogaikkal és lehetőségeikkel élni tudjanak.

A peres és peren kívüli képviseleten túl vállaljuk családjogi vonatkozású okiratok készítését is, így pl. házassági vagyonjogi szerződés készítését, vagyonközösség megszüntetése, ill. közös vagyon felosztása tárgyában megállapodás készítését, gyermekek vagy házastárs/élettárs javára szóló ajándékozási szerződés elkészítését.